Uw nabestaanden onbezorgd achterlaten

Juridische kant 

Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht? Blijft uw partner goed verzorgd achter? Als Register Executeur kunnen wij u inzicht geven hoe het wettelijk erfrecht voor u uitwerkt. Heeft u eerder een testament gemaakt dan wordt gekeken of deze nog up-to-date is en past bij uw huidige omstandigheden. Mocht een aanpassing nodig zijn dan helpen wij u graag met de juridische uitwerking van uw wensen. 

Fiscale gevolgen

Betalen uw erfgenamen niet te veel erfbelasting? Ook kunnen wij voor u uitrekenen hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen over hetgeen zij van u erven. Wij kunnen u adviseren op welke wijze besparing van erfbelasting mogelijk is. Soms kan het verstandig zijn om al eerder vermogen (deels) te schenken. Hierover kunnen wij u  nader informeren. 

Zakelijke aspecten

Wordt  uw uitvaart uitgevoerd zoals u dat wilt? Bij een goede voorbereiding van uw nalatenschap horen ook uw uitvaartwensen, zodat het laatste afscheid op de juiste wijze geschiedt. Hierbij worden de financiële aspecten van uw uitvaart onder de loep genomen, zodat uw erfgenamen niet voor verrassingen komen te staan.  Meer informatie

Uitvoering van de werkzaamheden

Wie regelt uw zaken na overlijden? Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen. Indien u er zeker van wilt zijn dat uw uitvaart en uw nalatenschap worden afgewikkeld op de wijze zoals u dat wenst, dan kunt u iemand tot executeur benoemen. Als Register Executeur kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Heeft u geen executeur benoemd dan moeten de erfgenamen tezamen uw uitvaart en uw nalatenschap afwikkelen. Als Register Executeur kunnen wij uw erfgenamen hierin bijstaan of deze werkzaamheden van hen overnemen. 

Digitaal Nalatenschapsdossier

Zijn uw wensen en belangrijke documenten terug te vinden na uw overlijden? Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een uniek en persoonlijk Digitaal Nalatenschapsdossier.  In dit dossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot uw toekomstige nalatenschap vastgelegd. Alles is op één plek terug te vinden. Door middel van uw eigen inlogcode heeft u doorlopend inzage in uw Digitaal Nalatenschapsdossier. In overleg met uw Register Executeur kunt u ervoor zorgen dat uw gegevens up-to-date blijven. 

Digitale Nalatenschap 

Is het voor uw nabestaanden duidelijk wat u online heeft? Of bent u de enige die dat weet? Waarschijnlijk bent u meer digitaal bezig dan u denkt? Bij een digitale nalatenschap kunt u denken aan:

  • uw lidmaatschap van een sociaal netwerk, zoals Facebook of LinkedIn
  • uw e-mailaccount bij gmail of hotmail
  • uw foto’s die u in de cloud bewaart
  • uw eigen website
  • uw computer, laptop of telefoon 

Wat gebeurt er na uw overlijden met alle informatie die van u op het internet staat? Als Register Executeur kunnen al uw wensen omtrent social media en accounts worden vastgelegd in het Digitale Nalatenschapsdossier. Zo kunt u aangeven of uw account volledig moet worden verwijderd of dat deze moet worden omgezet in een herdenkingspagina. 

Digitale Kluis

Hebben uw erfgenamen toegang tot uw wachtwoorden? Via het Digitale Nalatenschapsdossier kunt u uw eigen Digitale Kluis openen. In deze Digitale Kluis kunt u de inloggegevens van al uw accounts veilig opslaan. U heeft zelf altijd toegang tot dit dossier. U kunt 24/7 inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen en wachtwoorden terugzoeken en of wijzigen. Dit is veel veiliger dan wanneer u die gegevens zelf in uw computer opslaat. Uw computer kan immers crashen en dan bent u die gegevens kwijt. Dit is bij de Digitale Kluis uitgesloten. U bent zelf bewaarder van de sleutel tot uw Digitale Kluis. Samen met uw Register Executeur maakt u afspraken over de vertrouwenspersoon die na uw overlijden toegang krijgt tot uw Digitale Kluis. Hierdoor regelt u dat ook uw digitale nalatenschap wordt afgewikkeld. 

Levenstestament

Wat als u niet meer in staat bent uw eigen wil te bepalen, wie moet dat dan doen? In een levenstestament worden uw wensen opgenomen als u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Het gaat hier om wensen over u eigen medische verzorging. Of over wie de (financiële) administratie gaat doen. Veel mensen nemen in een levenstestament ook iets op over de verzorging van huisdieren. In een levenstestament wordt een vertrouwenspersoon benoemd aan wie één of meerdere volmachten worden gegeven. 

Tarieven 

De kosten van een Nalatenschapsregistratie bedragen:

- voor een alleenstaande € 495,00 
- voor een echtpaar/geregistreerd partnerschap € 795,00
Kosten van de digitale kluis zijn voor 5 jaar €   60,00
Voor overige werkzaamheden is het uurtarief  €   95,00
Kosten oriënterend gesprek € 100,00

Bij een opdrachtovereenkomst worden de kosten van het oriënterend gesprek verrekend.
Kilometers worden doorberekend ad € 0,30 p/km (vanaf 10 km kantoor).

Alle bedragen zijn inclusief BTW.