Wat is Financiële Planning?

Iedereen krijgt gedurende zijn of haar leven te maken met veranderingen die ook financiële gevolgen hebben. Dit worden life events of levensgebeurtenissen genoemd. Wij richten ons met name op die levensgebeurtenissen van de doelgroep vanaf ca. 50 jaar.  

  • Inzicht en mogelijkheden van opgebouwd pensioen en lijfrenten.
  • Inzicht en mogelijkheden van eerder stoppen met werken. 
  • Inzicht en mogelijkheden van uw huidige en/of toekomstige eigen woning/hypotheek.
  • Inzicht en mogelijkheden vanuit Wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
  • Inzicht en mogelijkheden vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) bij toenemende zorg bij ziekte of ouderdom.
  • Inzicht en mogelijkheden bij een overlijden en de nalatenschap.  

Na kennismaking en vaststelling van uw vraag volgt vaak een uitgebreide inventarisatie van alle relevante gegevens en documenten. Wij maken uw huidige en toekomstige financiële situatie inzichtelijk en wijzen u op mogelijke financiële risico's in de toekomst. Uw vragen worden beantwoord en we kijken of uw doelstellingen haalbaar zijn. Alles wordt berekent volgens het NBI (Netto Besteedbaar Inkomen).  

Wij geven onafhankelijk en objectief financieel advies. Dit betekent dat wij geen financiële producten verkopen. Daarom zijn wij op geen enkele wijze verbonden aan een bank, verzekeraar of financiële instelling. 

Aankoop en verkoop woning

Hoewel wij geen traditionele makelaar zijn, hebben wij jarenlange ervaring in het aankoop- en verkoopproces van woningen. Hierdoor kunnen wij u ook goed helpen bij de aankoop of verkoop van uw woning. Nadat de woning op funda staat begeleiden wij de bezichtigingen, doen de onderhandelingen, verzorgen de koopovereenkomst en de afwikkeling via de notaris. Wij werken samen met Vereniging Eigen Huis voor taxatie en eventueel het bouwkundig rapport.    

Hypotheken 

Als geregistreerd Erkend Hypothecair Planner zijn wij gespecialiseerd in financiële planning met de hypotheek en de eigen woning als middelpunt. De financiering van een woning blijft naast pensioen het belangrijkste onderdeel van uw vermogensopbouw voor nu en later. Wij kunnen uw bestaande hypotheek en huidige financiële situatie analyseren aan uw persoonlijke financiële planning op langere termijn. Ook door gewijzigd fiscale- of juridische wetgeving is het belangrijk dat uw hypotheek nazorg krijgt.  Voor een nieuwe hypotheek werken wij samen met 2 partners waarmee wij al een jarenlange goede relatie hebben. Zij hebben toegang tot alle financiers. 

Belastingen 

Voor veel klanten verzorgen wij de belastingen elk jaar. Een mooi moment om even stil te staan bij het afgelopen jaar en te kijken naar het komende jaar.  

  • Zijn er wijzigingen in de financiële huishouding of zijn er mogelijkheden in persoonlijke aftrekposten?
  • Wordt optimaal gebruik gemaakt van de vermogensrendementsheffing Box 3?
  • Wordt optimaal gebruik gemaakt van het fiscaal partnerschap en de verdeling? 

Bij de aangiften inkomstenbelasting wordt ook getoetst of optimaal gebruik wordt gemaakt van alle aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen. Naast de aangifte inkomstenbelasting kunnen wij ook zorgen voor aangifte schenkbelasting en erfbelasting. 

Tarieven

Financiële Planning
Kosten oriënterend gesprek € 100,00
Bij een opdrachtovereenkomst wordt dit bedrag verrekend
Uurtarief € 95,00 volgens urenregistratie.
Vast tarief voor opdracht is mogelijk.

Aan- en Verkoop woning

Indicatie prijs aankoop proces woning vanaf € 1 500,00
Indicatie prijs verkoop proces woning vanaf € 2.500,00


Belastingen

Eenvoudige aangifte inkomstenbelasting €    60,00
Uitgebreide aangifte inkomstenbelasting €  125,00
Aangifte F-formulier bij overlijden €  150,00


Alle bedragen zijn inclusief BTW
Kilometers worden doorberekend ad € 0,30 p/km (vanaf 10 km kantoor)